Hästar gör skillnad

Sverige blir bättre med hästar. Hästen förenar människor, bidrar till ökad jämställdhet, får oss att må bättre både fysiskt och psykiskt, ger arbetstillfällen och hjälper till att hålla landskapet öppet. Dessutom ger hästar massor av människor en meningsfylld fritid.

För att skapa tillväxt har hästnäringen gemensamt tagit fram en utvecklingsplan med fokus på det som förenar oss och med målen att Sverige ska få fler hästar – fler aktiva inom häst och skapa fler jobb. Du hittar den här >

post_mote

1. En brygga mellan stad och land

I spåren av den allt snabbare urbaniseringen blir behovet att komma ut på landsbygden större. Här erbjuder hästnäringen en rad aktiviteter för att möta denna efterfrågan både i staden och på landet. Läs mer »

2. Ungdomsarena för aktivitet och ledarskap

Hästnäringens organisationer har en lång tradition av ungdomsarbete. Men bra kan bli bättre. En gemensam målsättning är att öka ungdomsinflytandet inom våra organisationer. Läs mer »

3. Ger Sverige öppna landskap

Det finns fler hästar än mjölkkor i Sverige. Hästen är en symbol för vårt öppna landskap. Hästen lockar många att flytta ut på landet för att utöva sitt intresse och bidrar på så sätt till en levande landsbygd. Läs mer »

4. Jobb och lägre trösklar till arbetslivet

Hästnäringen kan vara vägen in på arbetsmarknaden genom att erbjuda jobb till människor som står utanför arbetsmarknaden. Inte minst skapas många jobbtillfällen på landsbygden. Läs mer »

5. Gemenskap bortom olikheter

Hästen bidrar till att överbrygga olikheter – inför hästen är vi alla lika. Kring hästen finns arenor där människor möts på lika villkor och förenar människor i ett intresse som ger mening och gemenskap. Läs mer »

6. Ro, styrka och läkande hästkrafter

Det är vetenskapligt bevisat att människor som är stressade, har ångest eller ont i kroppen mår mycket bättre av att rida och umgås med hästar. Det gör hästnäringen till ett viktigt verktyg för en bättre folkhälsa i Sverige. Läs mer »