Ger Sverige öppna landskap

post_hage

Det finns fler hästar än mjölkkor i Sverige. Hästen är en symbol för vårt öppna landskap. Hästen lockar många att flytta ut på landet för att utöva sitt intresse och bidrar på så sätt till en levande landsbygd.

Det är våra ston, valacker, unghästar och föl som betar i hagarna som håller landskapen öppna. Varje häst behöver betesmark på ungefär en hektar och i Sverige finns cirka 360 000 hästar som tillsammans behöver en yta något större än Gotland för sin överlevnad. På den marken odlas antingen havre, korn och hö eller så är det gräsbevuxna marker som hästarna betar under sommarmånaderna.

HORSES MADE IN SWEDEN

Svensk avel och uppfödning bidrar till en levande landsbygd. Våra svenska uppfödningar är basen i svensk hästnäring och svensk hästsport och hästarna är bärare av en lång tradition och kultur väl värda att bevara.

Det lilla Gotlandsrusset har funnits i Sverige sedan urminnes tider och är lika synonym med Gotland som havet. Den urstarka ardennern är tätt förknippad med landsbygden.

Dessutom håller våra svenska hästar högsta internationella klass i tävlingssammanhang, de är sunda och hållbara. Antalet betäckta varmblodsston var under första halvåret 2014 något fler än året innan, enligt SWB (Swedish Warm Blood). Genom att köpa en svensk häst bidrar du till en ljus framtid för våra kvalitetshästar. På samma gång kommer fler människor att kunna arbeta med hästar, och landsbygden hålls levande.

Läs med om varför hästavel och uppfödning är viktig för hästnäringen och landsbygden >

Så här arbetar branschen med hästfrågor >