Jobb och lägre trösklar till arbetslivet

post_fyllervatten

Hästnäringen kan vara vägen in på arbetsmarknaden genom att erbjuda jobb till människor som står utanför arbetsmarknaden. Inte minst skapas många jobbtillfällen på landsbygden.

Hästnäringen skapar sysselsättning motsvarande 30 000 heltidsjobb i Sverige. Förutom de som arbetar direkt inom näringen skapas det arbetstillfällen i övriga samhället tack vare stor efterfrågan på varor och tjänster som är knutna till branschen. Hästnäringen är bland annat den fjärde största inkomstkällan för landets bönder. Exempel på jobb som finns i hästnäringen är: Hästskötare, travtränare, hovslagare, veterinär, ridlärare, jockey, kusk, transportör, hästturism, hästuppfödare, brukskörning, ridterapi, beridare, yrkeskusk, sadelmakare.

SKOLAD I HÄSTVÄG

För den som vill satsa på yrken inom hästnäringen finns utbildningar av mycket hög kvalitet. Universitetsutbildningen Hippologprogrammet fick toppbetyg när det granskades av myndigheterna. För dig som vill satsa på ett yrke inom hästnäringen finns många möjligheter på Hästnäringens Riksanläggningar:

Flyinge >
Strömsholm >
Wången >

MORGONDAGENS HÄSTJOBB

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) har en arbetsmarknadssatsning med syfte att morgondagens hästjobb ska vara trygga, sunda och attraktiva – men det handlar också om att sänka tröskeln in på arbetsmarknaden genom att skapa jobb till fler. Ett exempel på det var projektet Hästnära jobb där nyanlända svenskar fick utbildning och praktik på hästgårdar. Flera av deltagarna fick jobb efter projektet.

Södertälje kommun har i samverkan med Södertälje Ridklubb en daglig verksamhet. I ridskolans lokaler sysselsätts 7-8 arbetstagare (vuxna med psykisk funktionsnedsättning) med stallarbete, och andra sysslor. Här ges arbetstagarna ett bra arbetsliv med frisk luft, motion och lagom ansvar. I gengäld får ridskolan värdefull hjälp, breda leenden och ett härligt engagemang. Södertälje Kommun har två riktigt duktiga medhjälpare som handleder arbetstagarna.

Svensk Travsport fick pris för hästnära jobb >
Läs mer om HNS satsning på morgondagens hästjobb >

Ny bok från Prevent vill inspirera till en bättre och säkrare arbetsmiljö i stallen >