Ro, styrka och läkande hästkrafter

post_oga

Det är vetenskapligt bevisat att människor som är stressade, har ångest eller ont i kroppen mår mycket bättre av att rida och umgås med hästar. Det gör hästnäringen till ett viktigt verktyg för en bättre folkhälsa i Sverige.

Ridningen och kontakten med hästar ger både fysisk träning och är viktig ur ett socialt och psykiskt sammanhang. Inför hästen är vi alla lika – 365 dagar om året. Hästen stärker både kropp och själ och ger människor en förbättrad hälsa, livskvalitet, psykiskt och fysiskt välbefinnande. Eftersom ridning är bra som behandlingsform, sjukgymnastik och fritidssysselsättning för många funktionshindrade är det kanske inte konstigt att den är Sveriges största idrott för människor med funktionsnedsättning?

Läs om ett dagcenter med ridning på schemat ”Hästen läker så mycket i människor” >

Även travsporten arbetar för att ge fler möjlighet att komma i kontakt med hästen. Svensk Travsport har bland annat tagit fram ”Bildstöd i travskolan”, en verktygslåda till sina travskolor, för att enklare kunna möta människor med särskilda behov. Ett annat exempel är Stall43 på Solvalla. Här drivs bland annat projektet ”Trav för ungdomar med asperberger”.

Läs mer om verksamheten hos Stall43 >

Det finns ca 4 000 ryttare med funktionsnedsättning i ridsporten >
 

Rapport: Hästanknuten verksamhet för personer med funktionshinder >

FYRBENTA VÄLGÖRARE 

Barn som rider har lägre nivåer av stresshormon i kroppen än sina skolkompisar. Det visar en forskningsstudie från Washington State University. En grupp barn mellan 11 och 13 år fick under tre månader lära sig rida och sköta hästar 90 minuter i veckan. Jämfört med barn som inte hade kontakt med hästar hade projektgruppen märkbart lägre nivåer av steroidhormonet kortisol som ofta utsöndras när man är stressad. Effekten fanns kvar långt efteråt.
Hästar är särskilt lämpliga djur för terapi eftersom de ger omedelbar feedback på ryttarens signaler och har förmågan att spegla människors känslor. Terapi med häst ger till exempel ökad förmåga till muskelavspänning, förbättrad självkänsla och har antidepressiva effekter. Terapin kan till exempel användas för barn med autism eller asperger, patienter med ryggmärgsskador eller har drabbats av stroke. Traumatiserade flyktingbarn som lider av svår ångest kan också finna ro i stallet. Terapi med hästar är ännu i sin linda men det finns utbildningar i Sverige kring hur hästarna kan användas i vård och socialt arbete.

Vårdguiden: Behandling med hjälp av häst och ridning >
Läs mer om ridterapi > 
Läs mer om forskningen här > Och här >

EN PALETT AV KÄNSLOR 

KBT-terapeuten Leni Tidblad i Säter ledde ett projekt där kriminella och drogberoende män med psykisk ohälsa behandlades med bland annat hästskötsel och ridlektioner. På hästryggen måste man ha kontroll, vara uppmärksam och tydlig. Man måste förstå och hantera hästens känslor och rädslor.
– I en värld av droger och kriminalitet sätts inga gränser. Det handlar hela tiden om att bli kränkt eller kränka andra, sade hon till Dalarnas tidningar.
Med hästarnas hjälp fick deltagarna öva sig i självbehärskning, empati, omvårdnad, tydlighet och på att sätta gränser och såväl den kognitiva som emotionella förmågan förbättrades hos deltagarna och de sa sig själva må mycket bättre av ridterapin.

Hästryggen som terapisoffa >

I Olunda är kamratskap nummer ett >

Stall43 ger barn och ungdomar med Asperger chansen att mötas och utvecklas tillsammans med hästen >