Ungdomsarena för aktivitet och ledarskap

post_ungdom

Hästnäringens organisationer har en lång tradition av ungdomsarbete. Men bra kan bli bättre. En gemensam målsättning är att öka ungdomsinflytandet inom våra organisationer. Här kan du läsa mer om HUS – Hästnäringens Ungdomssatsning >

Med hästar övar man sig på att sätta någon annans intresse före sitt eget. Det är vårt ansvar att se till att hästarna i stallet mår bra – varje dag, året om.

Unga som tillbringar mycket tid med hästarna i stallet, lär sig ta ansvar och även att hantera delvis farliga situationer. Att vara med hästar kräver handlingskraft, mod, tydlighet och förmågan att vara konsekvent. Livet med hästar sträcker sig brett utanför djuren. Man kan få övning i allt från att snickra staket, räkna ut foderstater och sköta om sår till att städa toaletter och ta hand om naturen – och barn och ungdomar får även övning i att samarbeta med andra. I stallet byggs ett självförtroende upp som tenderar att spilla över även i livet utanför stallet. Vill du vara med hästar?

Här hittar du en ridklubb nära dig >
Så får du kontakt med travskolor >

EN JORDNÄRA LEDARSKOLA

Man måste ligga steget före i tanken för att undvika olyckor och vara lyhörd inför hästens signaler. Det är förmågor som även goda ledare i arbetslivet behöver och forskning i ämnet visar att umgänget med hästar ger just bra ledaregenskaper.

– Hästtjejer får en känsla av driftighet, makt och inflytande som påverkar deras identitet och får betydelse för deras syn på ledarskap och entreprenörskap, enligt forskaren Lena Forsberg.

På rid- och travskolor erbjuds unga även utbildning i konsten att leda andra, kunskap de får testa i praktiken när de håller kurser för dem som kan mindre, och i flera av hästnäringens organisationer är unga med där besluten fattas.

Läs mer om forskningen >