In Läkande hästkrafter, Nyheter
Lära med hästar. Malmö Ridklubb.

”Lära med hästar” kommer att vara med på seminariet. Här under en lektion på Malmö Ridklubb.

Inspirationsdagen Hästen, Folkhälsan och Agenda 2030 vill lyfta frågan om hur hästen som hälsokraft främjar barn och ungas psykiska välmående.

– Vi upplever ett ökat intresse för hur hästen på olika sätt kan bidra med läkande krafter till människors hälsa, säger Karolina Lagerlund, vd på HNS. Det finns en rad goda exempel från verkligheten och via denna dag hoppas vi fler kan ta del av kunskapen och inspireras till gränsöverskridande samverkan med hästen som utgångspunkt.

Beräkningar visar att de samhällsekonomiska kostnaderna för psykisk ohälsa förväntas skjuta i höjden, inte minst med koppling till de negativa effekter Corona-pandemin tros innebära för folkhälsan. Syftet med dagen är att inspirera till bred samverkan mellan offentlig sektor, lokala resurser och hästnäringen.

Jag har sett flera verksamheter som verkligen berört mig och visat hur hästen gjort skillnad för barn och ungas välmående, säger Malin Andersson, samordnare för HNS i Sörmland och Östergötland. Därför tog jag initiativ till den här dagen tillsammans med HNS. Jag hoppas detta blir ett startskott som ger ringar på vattnet framöver.

Programmet är sammansatt av Johanna Frieberg och omfattar en rad inbjudna gäster som från verkliga exempel och insatser visar hur hästen bland annat kan ha en stressreducerande inverkan och vara en klar resurs i psykosocialt- samt pedagogiskt arbete för barn och ungas hälsa. Dagen avslutas med ett panelsamtal.

På grund av rådande läge genomförs dagen digitalt via en webbsändning. Föredragshållarna kommer vara på plats på Nyköpings Teater.

Läs mer om Hästen, Folkhälsan och Agenda 2030, programmet samt paneldeltagarna:

https://hastnaringen.se/hasten-folkhalsan-och-agenda-2030/

Recent Posts