In Läkande hästkrafter, Nyheter

Allt fler barn och unga i Sverige lider av psykisk ohälsa. Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga med återkommande psykosomatiska symtom fördubblats enligt Folkhälsomyndigheten. Nu bjuder Gilla Häst in till en inspirationsdag för att lyfta frågan om hur hästunderstödda insatser kan stärka barn och ungas psykiska hälsa.

Syftet med dagen är att inspirera och informera om möjligheterna till gränsöverskridande samverkan mellan offentlig sektor, hästnäringen och den lokala ridskolan. Detta för att komma överens om en gemensam strävan att få en mer jämlik och jämställd folkhälsa och för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Beräkningar visar att de samhällsekonomiska kostnaderna för psykisk ohälsa förväntas stiga till 334 miljarder kronor år 2030 i Sverige. Därför är det viktigt att satsa på förebyggande behandlingar för att motverka problemen innan de växer sig stora.

Idag ökar intresset för hästunderstödda insatser för att främja god hälsa eller förebygga ohälsa hos personer i behov av särskilt stöd. Flera studier visar på hästens goda inverkan i terapi för barn och unga, bland annat inom psykosocialt- och pedagogiskt arbete.

– Den lokala hästnäringen är unik i världen, både när det gäller omfattning och tillgänglighet. I Sverige finns till exempel i snitt 1,5 ridskola i varje kommun, ofta med kommunalt stöd, vilket ger mycket goda förutsättningar för folkhälsofrämjande insatser i samarbete med hästen, säger Malin Andersson, samordnare för HNS Sörmland och Östergötland.

Under dagen kommer inbjudna gäster som verkar inom hästnäringen och på olika sätt jobbar med hästunderstödda insatser bland annat att tala om hästens stressreducerande inverkan. Hästens roll i samhället ingår även i HNS nya strategi som sträcker sig från 2020–2023.

Tid: 16 september 2020 kl. 08.30-16.00
Plats: Nyköpings Teater, Teatertorget i Nyköping.

Vem: Politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare i samhället samt yrkesverksamma inom vård, skola och omsorg. Även intresseorganisationer för personer med funktionsvariationer, ridskolepersonal samt andra intresserade är hjärtligt välkomna.

Länk till anmälan: https://hastnaringen.se/hasten-folkhalsan-och-agenda-2030/

Recent Posts