In Jobb i hästnäringen, Nyheter

Hästen erbjuder karriärmöjligheter och jobb. Korrekta villkor, god arbetsmiljö och en trygg omgivning kännetecknar seriösa verksamheter. Verksamheter som förhoppningsvis kan attrahera fler personer till hästnäringen.

Hästnäringen omsätter 32 miljarder kronor. Här ryms 18 500 helårsjobb fördelade på närmare 38 000 människor. Men fler behövs. Vår näring är i stort behov av att få in ny arbetskraft runt om i hela landet och med så många olika typer av jobb finns även många olika vägar in. Det finns både jobb där steget till anställning är kort, och andra där det är en längre akademisk väg att vandra.

Travtränarna har i flera år flaggat för utmaningen att hitta personal till stallen. I travsporten efterfrågas såväl hästskötare som personal med koll på motordrivna hästkrafter, och det gäller även andra delar av branschen.

HÄSTJOBB FÖR O-HÄST-FRÄLSTA

Många förutsätter att man måsta älska hästar för att söka jobb i hästnäringen. För många arbeten är kärleken till hästen en förutsättning, men här finns även plats för hästskeptiker och o-häst-frälsta. För många hästnärd jobb kan det räcka med att man gillar ett aktivt, praktiskt jobb, att man vill vara utomhus mycket eller behöver ett arbete på landsbygden. Att vi bidrar till sysselsättning på landsbygden, är något vi är lite extra stolta över. Förutom det faktum att man får ett jobb, kan man få ett intresse på kuppen. Det finns flera fina exempel på hur människor som tidigare stod långt från stallen, har fått ett hästintresse genom sitt jobb i en hästverksamhet. Det får man väl se som en positiv bieffekt av sitt jobb.

Varmt välkomna till hästnäringen.
Jag hoppas att vi ses i stallet. 

Elin LeeApple, arbetsmarknadsansvarig på Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

Recent Posts