In Läkande hästkrafter, Nyheter

Terapeutisk ridning i kombination med kognitiva övningar kan förbättra den motoriska funktionen hos barn med neuroutvecklingsstörningar, visar en ny studie.

Det är känt sedan tidigare att fysisk aktivitet gynnar barn med neuropsykiatriska diagnoser som till exempel adhd och autism. Men nu kommer en studie som visat på både kort- och långsiktiga effekter av ett program som kombinerar ridning och kognitiv träning, skriver The Horse.

Studien utfördes i USA och syftade till att undersöka hur en kombination av hästassisterade aktiviteter tillsammans med olika kognitiva uppgifter skulle påverka motoriska färdigheter hos barn inom autismspektrumet.

Studien innehöll barn mellan 5 och 16 år som deltog i olika program som varje vecka innehöll ridpass, samt sessioner med en logoped två till tre gånger per vecka. Efter åtta veckor av visade barnen förbättrade motoriska färdigheter. För barnen som fortsatte programmet under ett år fortsatte förbättringarna under studiens längd.

Barnen visade också på framsteg i sin kommunikationsförmåga och i sina studier. Föräldrarna vittnade också om att barnen blev mer positiva, fokuserade och lugna både i och utanför programmet.

Forskarna i studien betonar dock att det krävs mer fortsatt storskalig forskning för att kunna dra säkra slutsatser, men menar att resultatet så här långt är lovande.

 

 

Recent Posts