In Nyheter, Läkande hästkrafter

Kunskapsbiblioteket Hästunderstödda Insatser (HUI) – Stall Kungsgården tilldelas ett stipendium på 100 000 kronor från Stefan Johansons minnesfond. ”Priset innebär en fantastiskt fin möjlighet för oss att kunna utveckla biblioteket till en viktig källa till kunskap för alla oss som jobbar med hästunderstödda insatser”, säger Pia Tillberg, Verksamhetsledare på Stall Kungsgården.

Stefan Johansons Minnesfond instiftades av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) tillsammans med Stiftelsen Hästforskning och familjen i samband med Stefans hastiga bortgång.

Juryn valde kunskapsbiblioteket för ambitionen att samla och tillgängliggöra all kunskap inom området hästunderstödda insatser. Det för att i sin tur stärka kännedomen om hästen som en resurs i det svenska samhället.

– Det är mycket ärofyllt att få ta emot detta pris till Stall Kungsgårdens bibliotek. Här ska vi bygga upp ett bokbestånd och erbjuda en forskningsmiljö för att utveckla förståelsen för hästens betydelsefulla roll för att främja människors hälsa, säger Gunilla Silfverberg, senior professor i vårdetik och ansvarig för biblioteket på Stall Kungsgården.

Biblioteket finns inom verksamheten på Stall Kungsgården, ett nationellt centrum inom HUI som  är ett centrum för hästunderstödd terapi, lärande och aktivitet med fokus på lust, glädje och jämlik samvaro.

I fredags var det invigning för den nya, fina anläggningen på Drottningholm, strax utanför Stockholm, och vi på Gilla Häst kommer att på olika sätt stötta och följa verksamheten framöver. Genom samverkan och kunskapsspridning vill Stall Kungsgården främja tillgängligheten till hästunderstödda insatser inom hälsa, vård, skola och omsorg i landet.

Recent Posts