In Läkande hästkrafter

”Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar”

Hästar bidrar och gör skillnad! Visste du att…

Hästar bidrar till att människor kommer ut, rör på sig och har en meningsfull fritidssysselsättning. Över en halv miljon svenskar ägnar sig åt hästar på sin fritid. Ridsporten är Sveriges tredje största ungdomsidrott (7–25 år) och en av våra största handikappidrotter. Ca 4 000 ryttare med funktionshinder får genom ridning möjlighet till en meningsfull fritidssysselsättning.

Hästar är idag uppskattade medhjälpare inom rehabilitering, exempelvis för sjukgymnaster. Ridterapi blir ett allt vanligare sätt att behandla patienter som exempelvis behöver bygga upp kroppsfunktioner och bålstabilitet eftersom hästens rörelser kräver ständig “parering” från den som sitter på. Ett skrittpass på 30 minuter ger totalt 3000 impulser som ryttarens muskler ska parera genom ständig rörelseaktivering.

Hästunderstödd rehabilitering är extra effektiv för patienter med hjärnskador. Eftersom en hjärnskada kan påverka talet, balansen och minnet har studier visat att den bästa rehabiliteringen för dessa patienter är aktiviteter som är både meningsfulla och kognitivt utmanande. I samspelet med hästen utmanas deltagarnas mod, det upplevs som meningsfullt och värdigt samtidigt som balans och kroppsrörelser tränas upp genom ridning.

Hästen och stallmiljön har också visat sig vara läkande för personer som lider av psykisk ohälsa – världens just nu snabbast växande sjukdom. WHO räknar med att psykisk ohälsa kommer att stå för den största sjukdomsbördan i världen år 2030. Hästen ger oss en anledning att komma upp på morgonen, den skapar rutiner och meningsfullhet och låter oss vara den vi är.

När vi umgås med djur, bland annat hästar, frisätts lyckohormonet oxytocin som dels har starka stressdämpande, dels antiinflammatoriska effekter. Studier visar att en behandling med oxytocinpåslag kan vara lika effektfullt som läkemedel.

Studier visar att umgänge och med hästar kan bidra till bättre koncentrationsförmåga bättre sömnkvalitet, mindre aggressionsutbrott, bättre motorik och bättre social förmåga.

Recent Posts