In Nyheter

”Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla”

Hästar bidrar och gör skillnad! Visste du att…

Hästen är idag en uppskattad medhjälpare inom rehabiliteringen och psykiatrin, men visste du att hästar även kan vara en resurs för specialpedagoger och skolan? “Hästunderstött lärande” har visat sig vara effektivt för att motivera barn till lärande men också stärka deras självkänsla och självförtroende.

I Malmö finns verksamheten Lära med Hästar som erbjuder utbildningsprogram – med hästar som lärare! Här får elever tillsammans med sina 600 kg tunga pedagoger träna sig i att kommunicera, samarbeta, lösa problem och fokusera. Träning som visat sig stärka både barnens självkänsla och skolprestation enligt de skolor som deltagit.

Hästunderstött lärande och stallmiljön har visat sig vara extra effektivt för elever med adhd, add och autism samt personer som lider av depression och ångest. Hästar kräver omvårdnad och rutiner vilket gör att vi kommer upp ur sängen och ut. Hantering av hästar kräver dessutom tydlighet, fokus och ömsesidig respekt samtidigt som vi bygger en relation till hästen, vilken aldrig dömer eller bedömer våra personligheter…

Hästunderstött lärande kan vara en väg tillbaka för så kallade “hemmasittare”, det vill säga barn som av olika anledningar inte går i skolan som de ska. En kartläggning som TV4:s ”Kalla fakta” gjorde 2018 visade att minst 5 500 svenska barn hade längre perioder av ogiltig frånvaro. Idag finns flera inspirerande samverkansprojekt mellan skolan och hästvärlden där elever återfått motivationen och glädjen till lärande.

Recent Posts