In

Frösviken Utveckling AB

  • Snygga bilder från din verksamhet
  • Snygga bilder från din verksamhet
  • Snygga bilder från din verksamhet
  • Snygga bilder från din verksamhet
  • Snygga bilder från din verksamhet
Beskrivning

Hästassisterade tjänster tiil lokala, regionala och nationella företag och organisationer inom statlig, kommunal och privat sektor. Ex: rehabilitering, daglig verksamhet, anpassad undervisning, återgång till arbete samt ledarskaps- och organisationsutveckling.

Gården Frösviken samt underleverantörers gårdar inkl djur, trädgårdar och skog är pedagogiska resurser. Hästarna är sparringpartners som gör processerna extra effektiva. Samspelet mellan människa och häst och att använda detta för bästa resultat är vårt signum.

Kvaliteten säkerställs genom att all personal är utbildade inom hur att använda samspelet mellan människa och häst samt löpande handledning och fortbildning för att utveckla sin förmåga att facilitera och driva deltagarnas förändringsprocesser med hjälp av hästar.

Vad vi erbjuder
  • Barnverksamhet med häst
  • Ledarskapsutbildning med häst
  • Hästverksamhet för funktionsnedsatta
Recent Posts