In

iterapi

  • Snygga bilder från din verksamhet
  • Snygga bilder från din verksamhet
  • Snygga bilder från din verksamhet
  • Snygga bilder från din verksamhet
  • Snygga bilder från din verksamhet
Beskrivning

iterapi har kompetens inom psykoterapi med inriktning familjeterapi samt skola, elevhälsa och specialpedagogik. Lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna både inom psykoterapi och specialpedagogik.
Hästunderstödda insatser - kan vara ett komplement till att understödja en påbörjad behandling eller pedagogisk insats. Att använda sig av hästen i ett terapeutiskt eller pedagogiskt syfte kan vara mycket hjälpsamt. I projektet 2018-2019 med hästunderstödda insatser som en del i Lidingömodellen för ökad skolnärvaro. Barn och ungdomar med problematisk skolnärvaro eller problematisk skolnärvaro fick komma en dag i veckan och arbeta med hästen och dess miljö för att bli stärkt i sin motivation, självkänslan och för ett bättre mående. Utvärderingen gav väldigt bra respons.

Vad vi erbjuder
  • Barnverksamhet med häst
  • Ledarskapsutbildning med häst
  • Häst i vården - terapeutisk verksamhet
Recent Posts