In

Hjärtegården

  • Snygga bilder från din verksamhet
  • Snygga bilder från din verksamhet
  • Snygga bilder från din verksamhet
  • Snygga bilder från din verksamhet
  • Snygga bilder från din verksamhet
Beskrivning

Grön rehab med djur och natur, samt även vård och friskvård med hjälp av bl a häst. Hästarna utgör även basen i vårt FEEL-program, Facilitated Equine Experiential Learning, där hästarna fungerar som lärare i personlig utveckling.

Vad vi erbjuder
  • Bo på hästgård
  • Hästverksamhet för funktionsnedsatta
  • Häst i vården - terapeutisk verksamhet
Recent Posts