In Läkande hästkrafter, Nyheter

En studie har visat att hästar kan hjälpa personer med psykotiska tillstånd att må bättre.

Att hästunderstödda insatser är hälsofrämjande för oss människor har vi god kännedom om redan. Förutom att det ökar vårt välbefinnande kan det också leda till en förbättrad självbild, och hjälpa oss med sociala interaktioner. Nu kommer en studie som visar att det finns goda effekter med att använda metoden EAI- Equine Assisted Group intervention, det vill säga Hästunderstödd terapi i grupp, för personer som lider av psykotiska tillstånd.

Resultaten visade på hur hästen förenade gruppen och förbättrade personlig mognad både på gruppnivå och på personlig nivå. Samspelet mellan hästen och deltagarna hjälpte dem att bli medvetna om och reflektera över beteenden hos sig själva och andra.

Med sin storlek och lugnande sätt att vara, framkallar hästen en helande kraft bland deltagarna. Genom sitt tydliga kroppsspråk och kommunikation underlättade hästen personlig mognad och utveckling bland deltagarna som inte skulle ha inträffat utan hästens närvaro.

Slutsatsen av studien visar att det behövs en större medvetenhet om fördelarna med att involvera hästar i denna typ av insatser.

Recent Posts