In Läkande hästkrafter, Nyheter

Margareta Håkanson har jobbat med hästunderstödd terapi i över 30 år och menar att hästarnas närvaro framgångsrikt tar vid där annan behandling har misslyckats.  

Med utbildade rehabiliteringshästar som kolleger har Margareta Håkanson framgångsrikt tagit emot patienter med både fysiska och psykiska problem vid Stallyckan i Mark. Margareta är utbildad sjukgymnast och på 70-talet såg hon hur gott ridterapin gjorde för patienter med exempelvis cerebral pares. Framgången består delvis är att en häst aldrig bedömer dig och på så vis kan det vara lättare att slappna av. Men känslan av att ta sig fram och styra ett stort djur är också väldigt stärkande.

”Forskning visar att där hästar och andra djur används, når vårdpersonalen plötsligt fram, särskilt när det gäller barn. Där det normalt låser sig i relationen till andra människor kan hästen helt enkelt hjälpa till att glida förbi hindren och återlänka kontakten med andra människor igen.” säger Margareta.

På gården gäller en kravlös samvaro med hästen i kombination med praktiska uppgifter – något som fungerat väldigt bra för många patienter. Många av våra problem bottnar i rädslor och att övervinna rädslor är ett stort läkande steg i rätt riktning.

Med utgångspunkt i sina egna erfarenheter har hon också visat med vetenskapliga metoder att hästen behövs inom vården.

Läs hela artikeln om Margareta Håkanson i Göteborgsposten här.

 

Recent Posts