In Läkande hästkrafter, Nyheter

Inom ramen för Gilla häst vi vi leda i bevis hur hästar gör skillnad för oss människor och hur de har en positiv inverkan på vårt mående. Det här är något som ligger helt i linje med Hästonsdag på Nyhetsmorgon. Ett nytt segment i programmet som möjliggörs av ATG.

Många av de verksamheter, satsningar, människor och hästar som vi har lyft fram i Gilla Häst-podden, här på vår sajt och delat i våra sociala kanaler, har plockats upp av redaktionen bakom Hästonsdag och vi stöttar och bidrar kontinuerligt med input till densamma. Att vi kan bidra till att många fina exempel får möjligheten att nå ut till en stor målgrupp, hoppas och tror vi bidrar till att stärka hästens roll i samhället.

För ett par veckor sedan var det vår programledare i Gilla Häst-podden, Lisa Thorngren, som gästade soffan i Nyhetsmorgon tillsammans med Per Skoglund. Ämnet för dagen var lärande med häst och Lisa var på plats och pratade om Lära med hästar.  Lära med Hästar arbetar inom fältet ”hästunderstött lärande” som med framgång används inom exempelvis :

  • självstärkande utbildningsinsatser för barn, unga och vuxna

  • ledarskapsutveckling och teambuilding för företagsgrupper

Se inslaget på Hästonsdag i Nyhetsmorgon, TV4

Recent Posts