In Nyheter

Storvreta Ponnyklubb vill välkomna hela paletten av människor som ryms i samhället. Här finns framtidsvisioner om en individanpassad må bra-zon och flera kommunala verksamheter har redan fattat galoppen.
– Att erbjuda ett fritidsintresse som kan stärka självkänsla, bryta isolering och skapa social kontakt känns otroligt värdefullt, säger klubbens ridskolechef Elin Öman.

Storvreta Ponnyklubb är en ridskola som under många år har jobbat med att erbjuda ridundervisning på ett lika pedagogiskt som lekfullt sätt. Med ridhanboken som utgångspunkt, leker eleverna in kunskapen med hjälp av magiska stigar, man trollar fram saker ur glittriga påsar och tar med barnen på ridupplevelser i trollskogen och älvriket. Målet är att erbjuda barn, ungdomar och vuxna en välkomnande må-bra-zon.
– Vi försöker att utmana oss själva i att göra de anpassningar som krävs, för att alla ska kunna delta efter deras egna villkor, berättar Elin Öman.
Som ett led i det arbetet ryms numera även hästunderstödda aktiviteter i verksamheten. En inriktning som fallit väl ut, och som utvecklas allt eftersom.

Stjärngruppen blev startskottet
Startskottet blev ett samtal i personalgruppen där man resonerade kring Svenska Ridsportförbundets vision ”En ridsport för alla – hela livet”, och vad den meningen innebär i praktiken.
– Vi konstaterade att det finns grupper i samhället som vi inte når, och vi bestämde oss för starta vår första ”Stjärngrupp”, en ridgrupp anpassad för unga med olika NPF-diagnoser, berättar Elin.

Idag är ”Stjärngrupperna” tre till antalet. Eleverna rider på söndagar, då det är väldigt lugnt på anläggningen, och för att underlätta för deltagarna använder man sig av både färgkoder och bildstöd.

Välgörande möten
Som nästa steg på vägen mot en ridsport för alla, startades ett pilotprojekt med ett HVB-hem i Uppsala. Idag har den här verksamheten utökats till två HVB-hem som kommer varsin dag i veckan.
– I nära samarbete med HVB-hemmen kan vi erbjuda trygga och välgörande möten, som blir till värdefulla stunder för barnen, ungdomarna, och även  deras familjer, berättar Elin.

Besöken hos Storvreta är individanpassade och kan innehålla såväl stall- och hästskötsel som ridning, hästpromenader eller körning. Personalen har sett hur glada ungdomarna blir, och att de öppnar sig mer.
– Det betyder mycket att få komma ut, och särskilt komma till en plats där det inte är så mycket folk. Det är skönt att komma hemifrån och göra någonting, det behöver inte vara så hög tröskel, säger Alice Ställvik, behandlare.
– Att få komma ut och känna: det här har jag gjort, det här kan jag klara av. Det gör något med en. Det bidrar till en stärkt självkänsla och ett bättre mående, vilket sedan kan sprida sig till andra delar av livet.

Samhället gynnas av ridskolorna
För sitt arbete med det här projektet har Storvreta Ponnyklubb belönats av ATG Drömfond® med 100 000 kronor.
– Vi sökte till ATG Drömfond för att kunna göra det här projektet under en längre tid. Vi har bestämt att boendena får en tid per vecka som de disponerar själva utifrån vad de ser för behov hos sina barn och ungdomar.

Juryns motivering löd: ”Med ett etablerat samarbete inom kommunen, bidrar Storvreta Ponnyklubb med välgörande hästkrafter till unga. Det är en samhällsinsats som förhoppningsvis bidrar till liknande samarbeten mellan kommuner och hästnäringen på fler ställen i landet. För att stötta en målgrupp som har en vardag med utmaningar, tilldelas Storvreta Ponnyklubb 100 000 kronor från ATG Drömfond.” Priset kommer att delas ut på Jönköping Horse Show under lördagen av Lisen Bratt Fredricson, ambassadör för ATG Drömfond.

Många ridskolor nyttjas under en förhållandevis begränsad del av dygnet. Under dagtid skulle anläggningarna – och hästarna – kunna komma fler till nytta.
– Ridskolorna har väldigt mycket att erbjuda samhället, vi behöver kanske bli bättre på att berätta för omvärlden vad vi faktiskt kan erbjuda. Många föreningar är även i behov av ett utökat anläggningsstöd, i gengäld skulle kommunerna kunna nyttja anläggningarna i större utsträckning. Det skulle hela samhället gynnas av, avslutar Elin.
Läs mer om Storvretas arbete och ATG Drömfond

Recent Posts