In Läkande hästkrafter, Nyheter

Att hästunderstödda insatser gynnar barn och unga samt folkhälsan i stort blev tydligt vid seminariet ”Hästen, folkhälsan och Agenda 2030. Nu behövs bara samverkan för att fortsätta främjandet av välgörande hästkrafter!

Att hästen bidrar till en sund och hållbar livsstil, både fysiskt och psykiskt, samtidigt som den skapar unika band till oss människor blev sammanfattningen av en lyckad seminariedag i regi av HNS.

Förhoppningsvis blev det också startskottet för en samordning för att öka förståelsen för hästunderstödda insatser. På sikt gynnar det nämligen både folkhälsan och ett hållbart samhälle. Eldsjälar inom hästnäringen, ridskolan och den offentliga sektorn föreläste om insatser som hjälpt barn och unga i sin fysiska och psykiska hälsa.

Intresset för hästunderstödda insatser för att främja god hälsa ökar men det behövs bättre samverkan för att stärka de enskilda insatser som i nuläget görs.

– Det finns ett enormt engagemang och en bredd i hästnäringen. Det gör att det finns potential för att göra stor skillnad för samhällets svaga, säger Karolina Lagerlund, vd på HNS.

Stallet är den perfekta platsen

Under dagen berättade bland annat företrädare från ”Grön rehab” i Söderköping hur de i samarbete med Söderköpings Ridskola hjälper ungdomar som varit hemmasittare att ta steget ut i arbetslivet.

– För den här gruppen ungdomar som snurrat runt på olika instanser är det viktigt att hitta en ny arena. Där är stallet den perfekta platsen. Här finns en mängd uppgifter som de kan göra i sin egen takt utan några krav på prestation, säger Jörgen Rosin från Söderköpings kommun.

Hälften av de ungdomar som medverkat i Försteget och Grön Rehab har kommit vidare ut i arbetslivet eller i studier. En mycket positiv siffra när det kommer till den här gruppen av unga.

Att lära med hästar

Ett annat lyckat projekt är ”Lära med hästar” i Malmö där Lisa Thorngren använt sig av en metod, Equine Assisted learning, i ett pilotprojekt tillsammans med Malmö Ridklubb och Rosengårdsskolan. Metoden går ut på att stegvis stärka självkänslan hos elever som i vardagen står långt ifrån stallen. De får lära sig att samarbeta, fokusera och kontrollera sina känslor tillsammans med hästarna från marken.

Vingåkers Ryttarförening var också på plats och berättade hur ridskolan på dagtid bedriver en mängd olika projekt för barn och unga med funktionsvariationer. Den stora utmaningen är att få resurserna att räcka till och man ägnar mycket tid på att hitta anslag och stöd i olika stiftelser.

– Man måste förstå att det ger resultat fast det är resurskrävande. Många mår så mycket bättre både psykiskt och fysiskt. Det är inte bara ridningen i sig utan allt runt omkring också, säger Johannah Ström.

Tydlighet med målen

Anne Källgren, på Kyrsta Häst, pratade om hästens roll vid behandling av psykisk ohälsa. Hon påpekade att man måste vara tydlig med målet när man kopplar hästen till insatsen och uppdraget.

– Vi som jobbar med det här måste mara medvetna om alla ”fel” man kan göra. Till exempel kan det vara traumatiskt för en patient som blivit utsatt för våld eller övergrepp att använda ett spö för att mana på en häst. Då blir de i deras ögon själv en ”förövare”, berättar Anne.

Gränsöverskridande samverkan behövs

Catharina Carlsson, universitetslektor Linköpings Universitet var lite inne på samma spår. Hon har jobbat med tjejer på HVB hem som har en självskadebeteende och har sett goda resultat när stallet blir ett samtalsrum.

– När hästen får vara en personlighet kan den respondera på våra emotioner och intentioner. Eftersom hästen kan vara potentiellt farlig gör också att vi måste förhålla oss och reglera våra känslor. Om det så bara handlar om att få vara ångestfri i fem minuter så är det good enough, säger Catharina Carlsson.

Efter seminarierna blev det paneldebatt, där belystes bland annat frågan om att det fortfarande finns en hel del lagstiftningshinder för hästunderstödd verksamhet. Men med en gränsöverskridande samverkan finns alla möjligheter att få till en gemensam strävan framåt för fler verksamheter med välgörande hästkrafter.

Här hittar du hela programmet och alla föreläsare. 

Recent Posts