In Nyheter

”Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara”

Hästar bidrar och gör skillnad! Visste du att…

Undersökningar visar att närvaron av hästar i ett samhälle, till exempel hästar i hästhagar eller en ridskola mitt i storstan, har en lugnande effekt på dess invånare och skapar samtidigt mötesplatser och grönområden som förenar. Ett omtalat exempel på detta är Ebony Horse Club som 2011 slog ner sina bopålar mitt i centrala Brixton, strax söder om London. Inklämd mellan höghus och tunnelbana ligger nu ett stall och en ridklubb med hästar och hagar där områdets ungdomar får hänga, rida och lära känna kompisar men också hjälpa till och ta ansvar för Eboys älskade hästar. Ett uppmärksammat projekt som gett oanade resultat, både för ungdomarna och samhället.

Många av våra svenska kommuner har fattat galoppen när det kommer till att ta hjälp av hästen för att utföra viktiga samhällstjänster och samtidigt skapa lugn och trygghet. Enligt en undersökning från SLU använder ca 30% av landets kommuner arbetshästar, främst till skogsarbete (50%) men även för snöröjning, parkskötsel, gräsklippning och sophämtning. Exempel på detta Ivan och hans ardennerhästar. De tömmer sopor i Malmö där sopbilen inte kan ta sig fram. Förutom att jobbet blir gjort bidrar också Ivan och hans hästar till att stadsdelarna blir säkrare, mer inkluderande och hållbara.

Hästar och hästnäringen möjliggör visionen om “en levande landsbygd”, vilket länge varit en het politisk fråga.

Recent Posts