In Nyheter

”Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla”

Hästar bidrar och gör skillnad! Visste du att…

  • Sverige är Europas näst hästtätaste land efter Island i förhållande till antal invånare. Totalt betar, travar och galopperar 360.000 hästar över hela vårt land. Flest hästar finns i Skåne (58 100 st) tätt följt av Västra Götaland (56 400 st) och Stockholm (27 400).
  • Det utbredda intresset för hästen medför en stor efterfrågan på varor och tjänster kopplade till hästen. Nya produkter, yrken och tjänster utvecklas hela tiden och ger grund för ett allt större företagande, vilket inte minst gynnar småföretagare på landsbygden.
  • Med alla positiva spridningseffekter omsätter Sveriges 360.000 hästar idag 72 miljarder kronor, skapar 38 000 jobb och levererar drygt 6 miljarder kronor i skatt.
  • Hästnäringen bidrar med 0,5 procent till Sveriges totala BNP. 2004 var den siffran 0,34 procent vilket visar att hästen bara gör mer och mer nytta för vårt samhälle.
  • Hästar och hästhållning är idag den fjärde största inkomstkällan för det svenska jordbruket och en viktig del i utvecklingen av vår landsbygd. Hästen ger inkomster vid sidan av det traditionella lantbruket vilket möjliggör för människor på landsbygden att kunna bo kvar på och ha ett jobb.
Recent Posts