In Läkande hästkrafter, Nyheter

Skulle hästar kunna spela en större roll i skolans värld? I de fall man har testat att flytta ut delar av skolarbetet till stallet, har man sett prov på hur umgänget med hästarna hjälper eleverna att träna på förmågor som är nyttiga både i skolan och i övriga livet.

I de flesta skolor där hästar finns med på schemat, kommer initiativet från någon i personalen som är hästintresserad. Så här säger Cecilia Larsson-Ståhl, rektor på Rosengårdsskolan i Malmö, som gästade det tredje avsnittet av Gilla Häst-podden.
– Det är en fördel om någon är hästintresserad, men inte ett måste. Har man själv hållit på med hästar känner man till alla positiva effekter som de kan generera, vilket man antagligen inte gör lika lätt om man upplever hästar som stora och skrämmande. Men genom mycket information om hur hästarna kan påverka eleverna positivt, tror jag säkert att man kan nå ut även till skolor där det inte finns hästintresserad personal.

Finns det plats för hästar i framtidens drömskola?
– Min drömskola är en skola där alla elever lyckas och lär sig. En skola där alla känner tilltro till framtiden och har framtidsdrömmar. Men jag skulle också gärna se en skola där hästar finns med i bilden på ett långsiktigt och strukturerat sätt. Hästar bidrar till elevernas självförtroende, elevernas självkännedom, man tränar kommunikation och ledarskap, man bygger relationer och tillit. Det är så många bitar som jag tänker att eleverna kan ta med sig in i framtiden så det är verkligen väl värt att satsa på, säger Cecilia.

En utmaning är att även få rektorer och politiker som saknar egen erfarenhet av hästar, att se värdet av verksamheten.
– Jag skulle önska att fler vågade satsa på att låta hästar ta plats i samhället, i skolan, sjukvården och andra ställen där det finns människor som behöver växa, utvecklas eller komma tillbaka efter sjukdom. Hästar har en fantastisk förmåga att verka avstressande, få dig att vara här och nu samtidigt som de bygger självförtroende, lär dig att kommunicera och förstå vad relationer och tillit egentligen handlar om. Även ledarskap är en förmåga man verkligen tränar med hästar. Vill vi till exempel ha fler politiker i framtiden med ett tydligt ledarskap, kan det vara väl värt att satsa på hästar, avslutar Cecilia.

Lyssna på hela avsnittet här:

Recent Posts