In Nyheter

Vill du bli bättre på matte eller få lättare att minnas? Börja rida! En studie vid Tokyo universitet har visat att barns inlärningsförmåga gynnas av ridning, eftersom hästens rörelser aktiverar viktiga delar av hjärnans funktioner.

Alla som rider känner nog till de uppbenbara hälsofördelarna med sporten, som till exempel bättre kondition, styrka och bålstabilitet. Det finns också studier som visar att ridning leder till ökat självförtroende och bättre stresstålighet. Nu har forskare också kommit fram till att ridningen aktiverar den del av hjärnan som påverkar inlärning och minne. Det i sin tur kan också främja förmågan att lösa problem.

106 barn i åldern 10–12 år deltog i studien, 34 flickor och 72 pojkar, och de delades in i tre olika aktivitetsgrupper; ridning, promenad och vila. Före och efter passen fick de göra kognitiva och matematiska tester.

Resultatet visade att den grupp som fått rida hade bättre resultat på testerna. Forskarna tror att detta kan bero på att vibrationerna som uppstår i sadeln påverkar det sympatiska nervsystemet som i sin tur kan göra det lättare att lösa problem. Man såg också att olika hästar påverkar denna effekt på olika sätt, eftersom rörelserna skiljer sig åt mellan hästar.

Studien publicerades i Frontiers in Public Health i februari 2017. Hela forskningsstudien hittar du här.

Av Ebba Zettergren Foto Jessica Ortiz Bergström

Recent Posts