In Läkande hästkrafter, Nyheter

För att öka travsportens tillgänglighet för alla skänker ATG en specialtillverkad vagn för rullstolsburna till utbildning på Wången.

En ny specialtillverkad hästdragen vagn för rullstolsburna kommer att användas på Wången för att utbilda dem som vill arbeta med hästunderstödda hälsofrämjande aktiviteter inom till exempel skola, hälso- och sjukvård.

–Det här betyder att vi kan utveckla utbildningen ännu mer inom körning. Vi har sett på kursdeltagarna att det är väldigt uppskattat och att många har fått idéer och nya infallsvinklar på hur man kan använda körning i hästunderstödda aktiviteter, säger Ulrika Backan, utbildningsledare för tilläggsutbildningen i hästundersödda insatser med inriktning aktivitet.

Tilläggsutbildningen i hästundersödda insatser med inriktning aktivitet ges på Wången genom Hästsportens Folkhögskola och riktar sig till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, skola och fritidsverksamhet samt inom socialt/psykosocialt arbete eller motsvarande, som har intresse av att använda hästar och dess miljö som resurs vid hälsofrämjande verksamhet. Körning, ridning och andra aktiviteter med och runt hästar ingår i utbildningen. Med hjälp av den nya vagnen kommer nu även personer med funktionsvariationer få större tillgång till hästunderstödda aktiviteter.

–Travets riksanläggning har en särskild plats i ATG:s hjärta och därför känns det extra bra att vi har möjlighet att bidra med den nya vagnen. Den gör att Wången kan bredda sin verksamhet ytterligare och på så sätt erbjuda fler människor möjlighet till hästunderstödda aktiviteter, säger Maria Guggenberger, hållbarhetschef på ATG.

Tilläggsutbildningen i hästunderstödda aktiviteter är en yrkeshögskoleutbildning och löper över ett år. Kursen är CSN berättigad. Sista ansökningsdag 15 maj. Hästsportens Folkhögskola är huvudman för utbildningen och arbetar bland annat för att öka kunskapen och medvetenheten om samspelet mellan människa, häst, samhälle och miljö.

Recent Posts