In Läkande hästkrafter, Nyheter

Att hästar gör skillnad för oss människor, det ser och hör vi bevis på varje dag. Men vad finns det för stöd inom forskningen? Hur och på vilket sätt påverkar hästarna oss, rent vetenskapligt? Det är något som universitetslektorn och forskaren Catharina Carlsson fördjupat sig i. 

Catharina har under hela sitt liv arbetat med och studerat hur hästar gör skillnad. Bland annat inom kriminalvården och för flickor med självskadebeteende. Hon är en omtyckt föreläsare och flitigt anlitad handledare och reviewer i vetenskapliga tidskrifter. Själv beskriver hon sig som en Pippi Långstrump!

Vad är det hos hästen som gör att vi mår så bra?

– Vi människor är ju oftast programmerade att fokusera mer på tankar än på känslor. Det hästen ger utrymme för är att kommunicera mer med känslor istället för verbalt.

Catharina Carlsson med frieserhäst.

I sin studie kring flickors självskadebeteende har Catharina kommit fram till vad som kan vara nyckeln till att just denna patientgrupp gynnas extra väl av hästunderstödda insatser. Hon menar att ivern att sätta diagnoser på många unga kanske inte alls handlar om personen i fråga utan om att det är kontexten som är ”fel”. Till exempel skolan.

– Många som är ”hemmasittare” funkar alldeles utmärkt i stallet, vad beror det på? Jo här finns det utrymme för ett annat språk och man blir accepterad för den man är, hästen dömer aldrig.

Hon menar att det är jätteskönt för de här flickorna att slippa sin diagnos en stund och bara få vara. Och då kommer helt andra förmågor fram, som de enligt forskningen inte ”ska” ha.

– Hästar passar inte alla, men de passar ofta dem som är högsensitiva och har svårt att känna tillit till människor och behöver omedelbar acceptans för den man är i stunden, säger Catharina.

Catharina Carlsson jobbar med hästar. Catharina Carlsson har även jobbat med patientgrupper inom Kriminalvården. Bland annat ingick hon i ett projekt där hon tillsammans med intagna skulle bygga ett stall. Det blev en jämlik plattform där de delade kunskap med varandra vilket öppnade upp för samtal och terapi.

 ”Tänk om vi människor kunde vara lite mer som hästar” har du sagt, vad menade du med det?

– Jag menar att hästen är ickevärderande och nyfiken. Om man möter varje individ för vad de är utan förutfattade meningar så skapar det helt andra typer av emotionella samtal.

 

 

Lyssna på hela intervjun med Catharina Carlsson i Gilla Häst-podden här.

Se filmklippet som Catharina pratar om i podden här:

Recent Posts